Wysyłka i zwroty

Wysyłka i zwroty

Twoje zamówienia zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej w przewidywanym terminie wskazanym na stronie.

Każdy zakupiony przedmiot pod warunkiem spełnienia warunków zwrotu, może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Więcej szczegółów dotyczących dostawy znajdą Państwo w sekcji: Warunki użytkowania.

 Odstąpienie od umowy i wymiana

12. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez odszkodowania lub kary w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez  Użytkownik lub osobę trzecią.

Wymiana nie dotyczy bielizny i strojów kąpielowych ze względów higienicznych. Wymianie i zwrotowi mogą również nie podlegać produkty objęte promocjami

13. Aby skorzystać z przysługującego mu prawa wynikającego z tego postanowienia,  Użytkownik musi wyraźnie powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy i indywidualnie wskazać towary, które chce zwrócić, podając wszystkie szczegóły dotyczące zrealizowanego zamówienia i dostawy, w tym między innymi: treść i wartość zamówienia , dane osoby realizującej zamówienie, dane osoby odbierającej dostawę i datę dostawy.

14. Sprzedawca publikuje na swojej stronie internetowej formularz do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

15. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zapewnia  użytkownikowi możliwość wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej standardowego formularza odstąpienia lub innego jednoznacznego żądania. W takich przypadkach Sprzedawca niezwłocznie prześle  Użytkownikowi potwierdzenie, że jego odstąpienie zostało zaakceptowane na trwałym nośniku.

16.  Użytkownik jest zobowiązany zwrócić towar na swoje konto, wraz z paragonem i fakturą, jeśli jest dostępna, przekazując je Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 14 dni od dnia, w którym  Użytkownik wykorzystał prawo do odstąpienia od umowy.

17. Po zwrocie towary muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu, bez oznak używania lub zakłócenia prezentacji. Musisz  nas o tym powiadomić. W takim przypadku poinformujemy jak nadać samodzielnie towar. Nie wysyłaj przesyłek sam, ponieważ poniesione koszty nie będą zrefundowane!  Niezbędny bedzie formularz zwrotu dostepny na naszej stronie

18. Przedsiębiorca ma prawo do odroczenia zwrotu do momentu zwrotu towarów lub dostarczenia dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

19. W przypadku niespełnienia przez  Użytkownika obowiązku zwrotu towaru bez powiadomienia Sprzedawcy i bez uzasadnionego powodu, uważa się, że wycofał on swoje oświadczenie w celu odwołania się do odstąpienia od umowy.

20. Jeżeli Kupujący poniósł wydatki w związku z wykonaniem umowy, a  Użytkownik odstąpił od umowy, Sprzedawca ma prawo zatrzymać odpowiednią kwotę za poniesione wydatki lub żądać ich zapłaty.

21.  Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest:

22. Sprzedawca zwróci  Użytkownikowi kwotę zapłaconą za zwracany towar w ciągu 30 dni od momentu zwrotu.  (Przelew wykonany jest w walucie EURO - sklep nie dysponuje polskim kontem, zwroty jednak realizuje zarówno na konta walutowe w euro jak i na polskie konta). 

Formularz zwrotu możesz pobrać TUTAJ